Het Gebed

Hoewel de mens eigenlijk niet met God kan communiceren, geeft Hij daar toch een opening voor. Dat heet gebed. Het is meer dan spreken met Hem. Het is een levenshouding die neerkomt op het beoefenen van gemeenschap. Gebed veronderstelt onderwerping aan God, maar de bidder is vaak geneigd Hem aan zichzelf te onderwerpen. Dat mondt al gauw uit in verlanglijsten. Christus bidt nu als Hogepriester voor de Gemeente. Ook daaruit blijkt dat bidden de begrippen offeren, overgave en aanbidden overlapt. De diepste essentie is dat de Heilige Geest in ons spreekt tot God, Die overigens ook zonder ons gebed weet wat de bidder nodig heeft. Gebed vraagt van de gelovige oprechtheid, nederigheid, gehoorzaamheid, geloof en bereidheid te vergeven. Het is geen incidentele, maar een permanente aangelegenheid. Bidden in de Naam van de Heere Jezus is geen formule tot legitimatie, maar impliceert het begeren de Vader te verheerlijken. Het verlangen van de gelovige moet overeenstemmen met dat van Hem. Iemand blijft in Christus als Diens Woord in Hem blijft. Alleen waar Zijn onderwijzing wordt bewaard, ver hoort Hij gebeden. ‘Bidt zonder ophouden.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.