De Gemeentelijke Gaven

De functie en betekenis van de tekenen, zoals gedaan door Jezus en de apostelen was het thema van de voorgaande studiedag (C297 ‘Tongen, Tekenen en Tijden’). Niettemin bereikten ons sindsdien enige vragen met betrekking tot dit onderwerp. Speciaal waar de wonderen van genezing blijkbaar deel uitmaken van de zogeheten geestelijke gaven, die in de Gemeente zouden functioneren. Maar wat de Bijbel leert over deze gaven heeft niet slechts betrekking op de zozeer gewenste wonderen, maar op het functioneren van álle – verschillende – leden in hetzelfde Lichaam. Een correct verstaan van de ware aard van ‘de éne algemene Christelijke Kerk’ is noodzakelijk om deze gaven ook daadwerkelijk te laten functioneren. Statuten, reglementen en kerkorden hebben helaas het werk van de levende Christus veronachtzaamd en het organisme vervangen door organisatie. Met alle gevolgen van dien.
‘Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.