De ware levende weg

Door lijden en dood heen naar de opstanding in nieuw leven is de Heere Jezus de gelovigen voorgegaan. Daarmee wijdde Hij een ‘verse en levende weg’ in, onder een nieuw verbond. Doordat Hij het Hem door de Vader voorgehouden traject wilde afleggen, bereikte Hij de Hem beloofde eeuwige heerlijkheid. Daarin delen Zijn volgelingen met Hem. Zoals Hij de aarde verliet om in de hemel tot Zoon te worden aangesteld, is ook zowel hun huidige positie als hun toekomst hemels. Wie in de Zoon gelooft, kreeg vrije toegang tot de genadetroon van de Hogepriester, Die hen rein houdt. De wereld heeft Hem afgewezen en verkeert in duisternis. Daarom houdt Christus Zich nog verborgen. Maar gelovigen zien Hem als de Verhoogde en zijn met Hem ‘buiten de leger plaats’ terecht gekomen. Kiezen voor Christus brengt iemand in het nieuwe verbond. Het is de bedoeling dat de Zijnen Hem gehoorzamen, zoals Hijzelf gehoorzaam werd tot in de diepste vernedering. Christus volgen is een wandel in lijdzaamheid.
‘Wentel uw weg op de Here en Hij zal het maken.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-12