Gog en zijn benden (Ez.38, 39; Op.20)

Zowel in de zogenoemde laatste week van Daniël, na de op name van de Gemeente, als na de duizend jaren, wanneer satan wordt losgelaten, zal het leger van Gog strijden tegen het Joodse volk. De namen Gog en Magog zijn aanduidingen van een volk dat ooit ten westen van de Zwarte Zee huisde, maar thans verblijft in OostEuropa. Daar worden ook de namen van Ros (Rus), Mesech (Moskou) en Tubal (Tobolsk) teruggevonden. In het streven van Rusland naar het leiden van een nieuw federatief verband, zoals de SovjetUnie was, zijn in de Bijbel aangegeven contouren te ontdekken. Vóór het aanbreken van het Messiaanse Rijk sluit Juda vrede met de Islam, waarna Kanaän door Gog wordt vernietigd en later een (eerder gevlucht) bescheiden gelovig overblijfsel er in terugkeert om het te reinigen en maandenlang bezig te zijn met het begraven van dode lichamen. Want het leven is dan verdwenen uit het land dat Joden en Palestijnen zich nu heb ben toegeëigend. Dat velen Gog als een louter denkbeeldige macht zien, heeft ermee te maken dat weinigen geloven in wat Gods Woord letterlijk zegt en daardoor niet in de opna me van de Gemeente en de openbaring van het koninkrijk van Christus als Zoon van Adam en David op aarde.
‘Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilan den zeker wonen.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.