Het anti christelijke rijk

Evenals Gods koninkrijk is ook dat van de antichrist nog niet openbaar. Omdat ‘anti’ letterlijk ‘in plaats van’ betekent, re geert daar de tegenstander van de Heer als het ware in Zijn plaats, zoals hij dat verborgen nu al doet. De antichrist presenteert zich als geestelijke leider, maar heeft een aanvankelijk (valse) vrede veroorzakende, menslievend lijkende politieke evenknie. Van alle in Daniël beschreven rijken die er al waren, zal het Griekse worden hersteld. Alle in de Bij bel genoemde volken, die er na de opname van de Gemeente deel van uitmaken, behoorden ook tot dat van Alexander de Grote. Daarna pas regeert de Heer zichtbaar op aarde, met Zijn troon in Jeruzalem. Op wat over die toekomstige ont wikkelingen in het Oude Testament nog bedekt was weergegeven, is in het Nieuwe Testament (vooral in het boek Openbaring) licht gevallen. Daardoor weten gelovigen dat satan zich als de antigod met een bij hem horende religie zal openbaren en velen voor hem zullen knielen, mede wegens zijn zichtbare wonderen. De Schepper daarentegen heeft voor eeuwig gestalte aangenomen in de Heere Jezus Christus.
Alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, welke de Heere zal verdoen, door de Geest van Zijn mond.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.