Jezus van Nazareth

De door profeten herhaaldelijk aangekondigde Mensenzoon, de Heere Jezus, was gedurende Zijn aardse leven nog niet de verheerlijkte Christus. Zijn officiële aanstelling tot Zoon van God, waarmee het Nieuwe Verbond inging, moest nog plaats vinden. Maar de in Bethlehem geboren Jezus van Nazareth was intussen niet zomaar iemand. Hij was als Zoon van David van koninklijken bloede, hetgeen men kennelijk ook al om van Hem wist, en de hoogste van het menselijke ras. In de Bijbel wordt, behalve over Zijn geboorte en evidente Schriftkennis als tiener, in feite alleen Zijn publieke optreden onder de Joden gedurende de laatste drie jaren van Zijn leven belicht. Over de ongeveer achttien jaren daartussen lezen wij niets expliciets. Niet aannemelijk en ook niet in overeenstemming met de profane geschiedenis is dat Hij al die jaren in Nazareth doorbracht. Ongetwijfeld is hij met zijn oom Jozef van Arimathéa, die tinmijnen had in Brittannië, daarheen gereisd. Maar waarschijnlijk bezocht Hij ook andere landen. In elk geval heeft Hij zich studerend in Gods Woord en in gemeenschap met Zijn hemelse Vader voorbereid op Zijn lijden en sterven voor de gehele mensheid. En op de heerschappij die Hem daarna zou wachten.
Nooit heeft een mens alzo gesproken als deze Mens.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13