Leve de vrijheid!

Hoewel vrijheid essentieel is in het Nieuwe Verbond, blijkt men die in Kerk en wereld steeds weer te willen beteugelen. Zowel binnen als buiten de christenheid wordt gemeend dat de mens voorschriften nodig heeft voor het inrichten van zijn leven. Maar voor gelovigen is leven onder de wet in feite illegaal, omdat die door de Heere Jezus als het Lam is weggedragen in de dood, waaruit Hij als Gods Zoon in nieuw leven verrees. Hij vervulde de wet en met Hem zijn in Gods ogen alle mensen gestorven. En op doden kan de wet nu eenmaal per definitie niet meer worden toegepast. Bijbel se ethiek bestaat dan ook niet uit de tien geboden, maar in leven uit genade om Hem in vrijheid te dienen. Het is een vorm van ondankbaarheid willens en wetens de vrijheid, die bij volwassenheid en verantwoordelijkheid hoort, af te wij zen. Om terug te keren tot het vijandige ‘handschrift’ dat door de Heer is ‘uitgewist’. Dat is een vorm van eigengereide religie, waartegen in de Schrift ernstig wordt gewaarschuwd.
‘Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.