Profetie van Bileam

Zegen en plan van God zijn niet te keren. De profeterende Bileam, hoewel toch een beetje op eigen profijt uit, kon er ook niet om heen. God schakelde zelfs diens ezel in als de profeet van de weg dreigde af te wijken. Hij blijft de hoeder van Zijn Woord en de machten van de satan kunnen daar tenslotte niets tegen uitrichten. Het was aan Israël gegeven en ging via de tien stammen verder. Maar weldra zal de Leeuw van Juda, voortgekomen uit de twee stammen, heer sen in hemel en op aarde. In feite moest ook Bileam dat voorzeggen. De broederstrijd tussen Juda en Israël zal Hij beslechten, Die nu nog onzichtbaar is voor de wereld, maar al een hemelse positie heeft. Zoals Bileam niet anders kon dan Gods waarheid spreken, zal verbod of – al dan niet theo logisch – weg redeneren van Zijn Woord niets aan de reali teit veranderen. God zelf zal Zijn Woord beheren. Alle ver warring die de naar Babel leidende duivel tracht te stichten ten spijt.
‘Nu zien wij nog niet dat alles Hem onderworpen is.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.