Schandelijke bedekselen

Echt geestelijk leven is niet wat op aarde valt te zien. Door de eeuwen heen is met wereldse wijsheid, filosofie of theologie de Waarheid van de Schrift steeds opnieuw bedekt. Men was er in de door Paulus vleselijk genoemde gemeente te Korinthe al mee bezig. Terwijl genade de essentie is van het door Petrus op de Pinksterdag als het ware voor geopend verklaarde Nieuwe Verbond, grijpen mensen en kerken telkens weer terug naar wet en regel. Naar maatschappelijk aanvaardbare normen en uiterlijkheden. Maar de wet was een bediening des doods. Aan gelovigen wordt méér geopenbaard, mits zij zich melden bij Christus’ troon der genade en zich voor Hem de opgewekte en levende Heer en Zijn dienst beschikbaar stellen. Paulus had niet het zichtbare resultaat in het hier en nu op het oog, maar de erfenis die de gelovige in de toekomst wacht. Kiezen voor uiterlijkheden, voor verpakking, gaat ten koste van de Waarheid.
‘Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar die men niet ziet, zijn eeuwig.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.