Verre van Verstoten

‘Dat zij verre!’, is het resolute antwoord van Paulus op de vraag ‘Heeft God Zijn volk verstoten?’ (Rom 11:1) Maar zeggen Paulus en Petrus ons dan niet beiden, dat het Joodse volk is gestruikeld over ‘de Steen des aanstoots’, en dat dit volk door een ander volk tot jaloersheid zou worden verwekt. Is dan niet de Kerk in de plaats van Israël gekomen? En zou volgens Jezus Zelf het Koninkrijk (de wijngaard) niet van het Joodse volk worden weggenomen en gegeven aan een ander volk? En werd – volgens Paulus – de zaligheid dan niet weggenomen van een blind, doof en verhard volk en aan de heidenen gezonden? (Hand.28) Daarnaast dringt zich nog een tweede vraag op: Heeft God Zijn plan der eeuwen moeten bijstellen wegens het al of niet voorziene ongeloof van het Joodse volk? Ook deze vraag beantwoordt onze apostel met ‘Dat zij verre!’ Het antwoord op de eerste vraag is afhankelijk van een goed begrip van wat ‘Zijn volk’ eigenlijk is. Het antwoord op de tweede vraag is afhankelijk van een goed begrip van Gods eeuwig voornemen, zoals vastgelegd in Zijn Profetisch Woord.

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.