Openbaringen (2017)

Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was. In zichzelf blijft Openbaring in strijd met zijn titel het spreekwoordelijk gesloten boek. Maar als men erkent dat het als het ware het sluitstuk is van alle bijbelse profetie, en daarmee van de heilsgeschiedenis, blijkt het werkelijk een openbaring te zijn. Een goed begrip van deze laatste hoofdstukken van de Bijbel gaat daarom samen met een brede kennis van de Schrift als zodanig.

“Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1 t/m 10

Deel 11 t/m 20

Deel 21 t/m 30

Deel 31 t/m 40

Deel 41 t/m 50

Deel 51 t/m 60

Deel 61 t/m 70

Deel 71 t/m 80

Deel 81 t/m 81