Veertien betere dingen

Een beter, namelijk hemels, Vaderland dan gelovigen onder het Oude Verbond wacht Christus’ Gemeente. De leden ervan leven onder het Nieuwe Verbond, ingegaan bij Zijn op standing. Het Vaderland is één der veertien betere dingen in de brief aan de Hebreeën. Dat Bijbelboek wordt vaak moei lijk genoemd, waarschijnlijk omdat het niet aansluit bij ker kelijke belijdenissen, die (ook) vasthouden aan het Oude Verbond van de door Christus vernietigde wet. De Mensen zoon, de Heere Jezus, werd door God lager dan engelen ge steld, maar bij Zijn opstanding tot Zoon en Erfgenaam ver hoogd. Hij bereidde Zijn medeerfgenamen een nieuwe loopbaan: van kind (onder wet) zijn zij tot volwassenheid en erven geroepen. Tot geloof komen, is van dat traject het be gin. Er zijn overigens erfgenamen die niet of nauwelijks er ven, hun vrijheid misbruiken en God niet dienen. De mens wenst een dictator met regels. Hij kan vrijheid niet aan, die verantwoordelijkheid meebrengt. Daardoor ontstonden insti tuties, die minder zicht op het Woord geven. De hemelse po sitie van de hedendaagse gelovigen onderscheidt hen van die onder het Oude Verbond.
‘Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.