Bijbelse Basis Begrippen 2

Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente.. Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel.

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13