Troas en Europa

Het vooral in de Griekse overlevering genoemde, maar al ruim vóór David ook werkelijk bestaande (en verwoeste) Troje (of Tros, Troas), wordt sinds onheuglijke tijden beschouwd als de stad van waaruit Europa...

Heiliging in Drievoud

Heiliging betreft geest, ziel en lichaam. Die is dus drievoudig en heeft te maken met verlossing van gelovigen, geboren uit de Heilige Geest, nu nog gehuld in een vleselijk lichaam (waarvan zij...

Tekenen der Tijden

De blijde boodschap van de Bijbel is dat God deze oude schepping zal vervangen voor een nieuwe door nieuw leven te geven. De grote fout van religie is dat de mens de...

Wij bevestigen de Wet

Christenen die niet onder de wet leven bevestigen die wel degelijk. Door genade werd juist de juridische rechtvaardigheid van God geopenbaard. Dat lijkt voor de mens moeilijk te aanvaarden en ook christelijke...

Gedenkt uw voorgangeren

Niet gemeenteleden stellen volgens de Schrift voorgangers aan, maar de Heilige Geest. Van de ‘kudde’ wordt alleen instemming gevraagd, de erkenning dat herders dat ambt bekleden. Hun taak is Gods Woord te...