Gelijkenis van de Ponden en de Talenten – Deel 1 en 2

Ponden & Talenten Oppervlakkig bezien, zijn de gelijkenissen over de ‘tien ponden’ en de ‘tien talenten’ synoniem. Wie ze zorgvuldig bestudeert, ontdekt essentiële verschillen. Bij de ponden gaat het over de gemeente, bij de talenten over Israël. Ieder gemeentelid ontvangt hetzelfde: één pond, het nieuwe leven. Met de […]

Israëls herstel

Hoewel Israël tot uitdragen van Gods zaligheid is geroepen, functioneert dat volk niet in overeenstemming daarmee. In de toekomst zal dat wel zo zijn, pas nadat het tot geloof is gekomen. Dan zal het door zijn Messias Zélf naar het beloofde land worden gebracht. Maar dat geldt alleen […]

Brood en Beker

Ongezuurd brood en wijn zijn, sinds Christus opstanding, tekenen van het nieuwe verbond en het nieuwe leven. Daarmee wordt, anders dan wat de christelijke traditie rond het Heilig Avondmaal vaak doet vermoeden, niet de dood van de Heere Jezus verkondigd, maar participatie van gelovigen in het Lichaam van […]

De Christelijke vrijheid

De natuurlijke mens is slaaf van zijn oorsprong en daardoor niet vrij, in tegenstelling tot de gelovige. Diens praktische wandel zou in overeenstemming moeten zijn met de verkregen vrijheid. ‘Sta daarin’, waarschuwde Paulus de Galaten, met een verwijzing naar Christus’ opstanding. Alleen door Zijn werk is dat mogelijk. […]

De ware kerk

Adviezen om kerkverlating te beteugelen hebben weinig van doen met de éne Gemeente van Christus, die Hij Zelf bouwt. Degenen die tot Zijn Lichaam behoren kúnnen dat dus niet verlaten. Er zijn wel vleselijke gelovigen, die nauwelijks groeien. Zij zijn geneigd te hechten aan menselijke instellingen en – […]

De Gemeente is geen kerk

Om Zijn doel te bereiken gebruikt God mensen die zich aan Hem beschikbaar stellen. Geen kerkelijke instituties, die door de eeuwen heen tevergeefs hebben gepoogd Zijn koninkrijk op aarde te bouwen. Daardoor werd het zicht op de Gemeente van Christus, haar heerlijkheid en opname verduisterd. De brieven aan […]

De wanhoop van de Wet

De wanhoop van de Wet. Gods wet is heilig en rechtvaardig, maar de mens niet in staat die te volbrengen. Het probleem ligt niet in de goede wet, maar in de zondige menselijke natuur. De wet maakt de mens zondiger, in plaats van beter. Daarom is wedergeboorte nodig. […]