De goede strijd

Niet tegen omstandigheden of vlees heeft de christen te strijden. Die mag hij voor dood houden, omdat God dat ook doet. Een voorrecht van de gelovige is dat hij niet wordt beheerst door oorlogszuchtige opwinding, maar juist in alle rust de geestelijke strijd voert tegen onzienlijke machten. Die bestaat uit het spreken van […]

Een nieuwe schepping

Wie genade ontvangt moet leren dááruit te leven: het oude, zijn aardse natuur, negeren. Er is nieuw leven in hem gekomen, als wijn in een aarden vat. Dat dankt hij aan de opstanding van zijn Heer. Niet aan Diens kruis, want op Golgotha is met Hem voor God de gehele oude schepping […]

Test

Dit is een testomgeving