De zondeval en verder – Deel 11-20

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.

De zondeval en verder – Deel 1-10

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.

2 Thessalonicensen (2018) 11-20

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.

De deur door

Hoewel het christendom er nauwelijks meer in gelooft of het zélf wil bouwen, is het Koninkrijk van Christus het centrale thema van de Bijbel. Daar komt men alleen door wedergeboorte in. De geboorte van een kind, dat uit vruchtwater komt, is het beeld van zowel de oorsprong van […]

Rolmodellen

Dat onder de wet – volgens Paulus een ondraaglijk juk – het natuurlijke leven van de mens tot niets leidt, bewees het Jodendom. Wedergeboren mensen leven uit genade. Dat levert een probleem op voor de zogenoemde christelijke ethiek, die tóch in feite een wet is, omdat wordt voorgeschreven […]

Ai

Omdat alles wat gebeurde met het volk Israël voorbeelden voor de Gemeente zijn, geldt dat ook voor de inname van Jericho, dat 400 meter onder zeeniveau ligt en een beeld van de hedendaagse schepping is. En voor de op een heuvel gelegen stad Ai, die staat voor het […]

Oud nieuws

Altijd is het licht des levens er geweest, maar onder het Oude Verbond was dat nog niet zichtbaar. Daarom moet het Oude Testament worden gelezen in het licht van het Nieuwe, waarvan de waarheid al vast ligt op de eerste bladzijde van de Bijbel. De boodschap was ooit […]

Paulus & Profeten in Rom. 9-11

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat […]

Zoonschap en Erfrecht – Deel 11-15

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.

Zoonschap en Erfrecht – Deel 1-10

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.