Alle knie zal zich buigen

Filippenzen 2 leert dat Christus Jezus Zich eerst ten zeerste vernederd heeft (Filippenzen 2:5-8), maar later tot de uiterste maat verhoogd werd. Tevens wordt uitgelegd wat daarvan de gevolgen (zullen) zijn (vers 9-11). De brieven aan Éfeze, Filippenzen en Kolossenzen bevatten gemeentelijke (geestelijke) waarheden. Men beweert echter dat […]