Israëls herstel

Hoewel Israël tot uitdragen van Gods zaligheid is geroepen, functioneert dat volk niet in overeenstemming daarmee. In de toekomst zal dat wel zo zijn, pas nadat het tot geloof is gekomen. Dan...

Brood en Beker

Ongezuurd brood en wijn zijn, sinds Christus opstanding, tekenen van het nieuwe verbond en het nieuwe leven. Daarmee wordt, anders dan wat de christelijke traditie rond het Heilig Avondmaal vaak doet vermoeden,...

De Christelijke vrijheid

De natuurlijke mens is slaaf van zijn oorsprong en daardoor niet vrij, in tegenstelling tot de gelovige. Diens praktische wandel zou in overeenstemming moeten zijn met de verkregen vrijheid. ‘Sta daarin’, waarschuwde...

Toonbeelden van genade

Gelovigen worden in de Schrift opgeroepen zich uit te strekken naar een wandel die in overeenstemming is met hun juridisch verkregen status. Zoals in Israël een Leviet was voorbestemd om priester te...